نام واحد : محمدصدریا

نام محصول : مکمل خوراک دام وطیور

 • سریال مجوز : 1754694
 • شماره مجوز : 30265
 • تاریخ مجوز : 28/06/1378
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 2,640 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%