نام واحد : تعاونی سپید کیلکا ساحل

نام محصول : ارد نخود

 • سریال مجوز : 3016872
 • شماره مجوز : 28356
 • تاریخ مجوز : 24/11/1384
 • کد محصول : 15492715
 • شرح محصول : ارد نخود
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%