نام واحد : آبادراه گستر پارس

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 350180000000
 • شماره مجوز : 17340/24
 • تاریخ مجوز : 21/04/1394
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%