نام واحد : زرین پیالهشعبانعلی اخلاقی

نام محصول : ابلیمو

 • سریال مجوز : 1755382
 • شماره مجوز : 73541
 • تاریخ مجوز : 16/09/1379
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 190 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%