نام واحد : شرکت تولید فرآورده های دامی تولید دارو

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : احمد آباد...
 • تلفن شرکت : *******228
 • نشانی واحد : احمد آباد مستوفی میدان دکتر پارسا خیابان صنوبر صنوبرچهارم شمالی اولین کوچه سمت چپ
 • تلفن واحد : *******228
 • مدیر : سهیل یحیی پور
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک دام وطیور

 • سریال مجوز : 1755383
 • شماره مجوز : 60345
 • تاریخ مجوز : 15/01/1389
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 24,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%