نام واحد : اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران

نام محصول : نان سوخاری

 • سریال مجوز : 1755384
 • شماره مجوز : 62642
 • تاریخ مجوز : 23/08/1377
 • کد محصول : 15411143
 • شرح محصول : نان سوخاری
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%