نام واحد : حسن تقوی نژاد دینیان

نام محصول : زیتون پرورده

 • سریال مجوز : 3016955
 • شماره مجوز : 29918
 • تاریخ مجوز : 08/12/1384
 • کد محصول : 15131213
 • شرح محصول : زیتون پرورده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%