نام واحد : غذایی ماکارون - المپیا

نام محصول : رشته

 • سریال مجوز : 1755388
 • شماره مجوز : 302920
 • تاریخ مجوز : 04/02/1353
 • کد محصول : 15441122
 • شرح محصول : رشته فرنگی ورمیشل
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%