نام واحد : کشتارگاه صنعتی دام دشت نور

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 3017193
 • شماره مجوز : 32026
 • تاریخ مجوز : 24/12/1384
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%