نام واحد : نصرت اله خراسانی

نام محصول : بنتونیت

 • سریال مجوز : 3121582
 • شماره مجوز : 91-16100
 • تاریخ مجوز : 02/05/1391
 • کد محصول : 14291318
 • شرح محصول : بنتونیت
 • ظرفیت : 17,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%