نام واحد : آریا نوش شمال

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 3017171
 • شماره مجوز : 31867
 • تاریخ مجوز : 23/12/1384
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%