نام واحد : علی بابالوئی

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1755396
 • شماره مجوز : 65549
 • تاریخ مجوز : 26/03/1364
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%