نام واحد : فرآورده های لبنی برکت لبنی

نام محصول : دوغ پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1755399
 • شماره مجوز : 36606
 • تاریخ مجوز : 17/03/1369
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 561 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%