نام واحد : عباس خاورمنش

نام محصول : آرد

 • سریال مجوز : 1755406
 • شماره مجوز : 18364
 • تاریخ مجوز : 24/04/1348
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%