نام واحد : قهوه فلاح

نام محصول : بسته بندی پودرکاکائو

 • سریال مجوز : 1755461
 • شماره مجوز : 54803
 • تاریخ مجوز : 08/04/1383
 • کد محصول : 15431120
 • شرح محصول : بسته بندی کاکائو
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%