نام واحد : کشت و صنعت کنسرو سازی بابل شهر

نام محصول : کنسانتره سیب

 • سریال مجوز : 3017404
 • شماره مجوز : 2171
 • تاریخ مجوز : 30/01/1385
 • کد محصول : 15491511
 • شرح محصول : کنسانتره سیب
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%