نام واحد : تعاونی تولیدی فراورده های لبنی نبات چشمه نور

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 3017559
 • شماره مجوز : 4330
 • تاریخ مجوز : 16/02/1385
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 5,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%