نام واحد : غلامرضا زکریا زاده رستمی پرتو دانه سویا

نام محصول : بسته بندی سویا

 • سریال مجوز : 3017700
 • شماره مجوز : 5793
 • تاریخ مجوز : 27/02/1385
 • کد محصول : 15141320
 • شرح محصول : بسته بندی سویا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%