نام واحد : قربان علی نمدمال

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 3017741
 • شماره مجوز : 6145
 • تاریخ مجوز : 30/02/1385
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%