نام واحد : فراورده های لبنی آمارد خزر

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 3017973
 • شماره مجوز : 9244
 • تاریخ مجوز : 24/03/1385
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%