نام واحد : یوسف درخشان

نام محصول : بیتومین { رزنیت }

 • سریال مجوز : 1507085
 • شماره مجوز : 20352
 • تاریخ مجوز : 14/06/1391
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%