نام واحد : تعاونی تولیدی بهاریاران

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی خشکب

 • سریال مجوز : 1755724
 • شماره مجوز : 35847
 • تاریخ مجوز : 29/09/1378
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 748 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%