نام واحد : علی قاسم خان و اسماعیل فدایی

 • استان : مازندران
 • شهر : سوادکوه
 • نشانی شرکت : تهرانم سعادت...
 • تلفن شرکت : ********911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بشل
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی قاسم خان و رضا قربی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 3017776
 • شماره مجوز : 6813
 • تاریخ مجوز : 04/03/1385
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%