نام واحد : تعاونی صنایع بسته بندی جنت رامسر

نام محصول : تولید وبسته بندی فندق

 • سریال مجوز : 3017984
 • شماره مجوز : 9311
 • تاریخ مجوز : 24/03/1385
 • کد محصول : 15492140
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی فندق
 • ظرفیت : 95 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%