نام واحد : تعاونی سردخانه شمال مازند مهران گلوگاه

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 3018001
 • شماره مجوز : 9443
 • تاریخ مجوز : 27/03/1385
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%