نام واحد : محمود آزاد بخت

نام محصول : مکمل غذائی انسان

 • سریال مجوز : 3018097
 • شماره مجوز : 10768
 • تاریخ مجوز : 05/04/1385
 • کد محصول : 15491445
 • شرح محصول : مکمل غذائی انسان
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%