نام واحد : محمود آزاد بخت

 • استان : مازندران
 • شهر : نکا
 • نشانی شرکت : نساری بلوار...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نکاء
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود آزاد بخت
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی گیاهان داروئی

 • سریال مجوز : 3018097
 • شماره مجوز : 10768
 • تاریخ مجوز : 05/04/1385
 • کد محصول : 24231980
 • شرح محصول : بسته بندی گیاهان داروئی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%