نام واحد : فریدون وفرهادظریف فندقی قره باغی - نشاسته ظریف

نام محصول : نشاسته صنعتی

 • سریال مجوز : 1756024
 • شماره مجوز : 39153
 • تاریخ مجوز : 01/10/1376
 • کد محصول : 15321130
 • شرح محصول : نشاسته ازسایردانه ها
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%