نام واحد : تولیدی تولیکا آمل

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3018148
 • شماره مجوز : 11520
 • تاریخ مجوز : 13/04/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%