نام واحد : تعاونی توزیعی یاوران امین

نام محصول : چای جعبه ای

 • سریال مجوز : 1756126
 • شماره مجوز : 39802
 • تاریخ مجوز : 13/12/1382
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%