نام واحد : دانی شاد مازندرانس خ

نام محصول : نان مغزدارپروتئینی

 • سریال مجوز : 3018231
 • شماره مجوز : 12419
 • تاریخ مجوز : 20/04/1385
 • کد محصول : 15411147
 • شرح محصول : نان مغزدارپروتئینی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%