نام واحد : زرین دارو دام

نام محصول : مکملهای غذایی طیور

 • سریال مجوز : 3018495
 • شماره مجوز : 16126
 • تاریخ مجوز : 21/05/1385
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%