نام واحد : اکبرصادقی پور

نام محصول : انواع ویفر

 • سریال مجوز : 1756194
 • شماره مجوز : 33781
 • تاریخ مجوز : 25/08/1378
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 485 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%