نام واحد : مجتبی ومحسن قربانخانی مصطفی ومجتبی ومحسن قربانخانی

نام محصول : چیپس

 • سریال مجوز : 1756299
 • شماره مجوز : 41548
 • تاریخ مجوز : 07/11/1376
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 157 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%