نام واحد : فریده توده زعیم

نام محصول : عمل آوری- بسته بندی و انجماد گوشت و مرغ

 • سریال مجوز : 3018536
 • شماره مجوز : 16336
 • تاریخ مجوز : 22/05/1385
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%