نام واحد : قوی نقره ای البرز- س خ

نام محصول : چیپس میوه جات

 • سریال مجوز : 3018700
 • شماره مجوز : 18468
 • تاریخ مجوز : 07/06/1385
 • کد محصول : 15131430
 • شرح محصول : چیپس میوه وسبزیجات
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%