نام واحد : علی وابوالفضل ومرتضی نادریاکبرنادری

نام محصول : چیپس

 • سریال مجوز : 1756413
 • شماره مجوز : 43034
 • تاریخ مجوز : 28/11/1376
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 67 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%