نام واحد : مزدک بیابانی کرچنگی

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 3018747
 • شماره مجوز : 19191
 • تاریخ مجوز : 14/06/1385
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%