نام واحد : تعاونی چندمنظوره ایثارگران

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1756683
 • شماره مجوز : 45362
 • تاریخ مجوز : 27/12/1376
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 1,178 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%