نام واحد : صنایع بسته بندی محبان قائم محمودآبادس خ

نام محصول : بسته بندی قهوه فوری

 • سریال مجوز : 3018786
 • شماره مجوز : 19881
 • تاریخ مجوز : 21/06/1385
 • کد محصول : 15491121
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه فوری
 • ظرفیت : 380 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%