نام واحد : صنایع بسته بندی مام پارس پویا

نام محصول : چای خشک بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 3019102
 • شماره مجوز : 24474
 • تاریخ مجوز : 29/07/1385
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 435 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%