نام واحد : غذائی گلدشت ارس

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج خاوران شهرک...
 • تلفن شرکت : *******292
 • نشانی واحد : ج خاوران شهرک صنعتی عباس اباد بلوارابن سیناخ چکاوک بعداز کارخانه صفا جو درب آخر
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : رحیم لطف الله زاده
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اواشک و آلوچه

 • سریال مجوز : 1757029
 • شماره مجوز : 38842
 • تاریخ مجوز : 10/10/1390
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 276 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%