نام واحد : سام بور بور

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل میدان...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سام بور بور
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بیفتک

 • سریال مجوز : 3019336
 • شماره مجوز : 27871
 • تاریخ مجوز : 27/08/1385
 • کد محصول : 15111713
 • شرح محصول : بیفتک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%