نام واحد : گردون سپهر مهر

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 3019352
 • شماره مجوز : 27961
 • تاریخ مجوز : 27/08/1385
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 1,050 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%