نام واحد : گلنان پوراتوس

نام محصول : بهبوددهنده کیفیت نان وآرد

 • سریال مجوز : 1757271
 • شماره مجوز : 57463
 • تاریخ مجوز : 14/05/1377
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 2,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%