نام واحد : نوشاد قطره طلائی

نام محصول : انواع ابمیوه از کنسانتره

 • سریال مجوز : 1757304
 • شماره مجوز : 44294
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 4,580 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%