نام واحد : تیکا نور پارس

نام محصول : آبمیوه طبیعی پر تقال

 • سریال مجوز : 3019398
 • شماره مجوز : 28842
 • تاریخ مجوز : 04/09/1385
 • کد محصول : 15131711
 • شرح محصول : اب پرتغال
 • ظرفیت : 1,080 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%