نام واحد : فردان نوش

نام محصول : انواع شربت از کنسانتره میوه

 • سریال مجوز : 1757309
 • شماره مجوز : 63644
 • تاریخ مجوز : 23/03/1379
 • کد محصول : 15131811
 • شرح محصول : شربت میوه جات
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%