نام واحد : راز دریا س خ

نام محصول : رب انار

 • سریال مجوز : 3019445
 • شماره مجوز : 29688
 • تاریخ مجوز : 08/09/1385
 • کد محصول : 15491823
 • شرح محصول : رب انار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%