نام واحد : تولیدی مرواریددانه

نام محصول : مواداولیه مکمل خوراک دام وطیو

 • سریال مجوز : 1757477
 • شماره مجوز : 31033
 • تاریخ مجوز : 11/07/1378
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 3,740 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%