نام واحد : شکوفه شیرین بهار

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1757506
 • شماره مجوز : 75249
 • تاریخ مجوز : 21/10/1379
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 1,962 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%